Premium SKZískajte nových zákazníkov na Slovensku


Čím viac budete vidieť, tým ľahšie vás bude nájsť
Riešenie na mieru pre malé a stredné firmy.

Buďte vidieť a získajte nových zákazníkov na slovenskom trhu

Vyskúšajte Kompass! Nájdite nových obchodných partnerov po celom svete.
*
*
*
* Povinné

Or volajte

 • Premium SK
  produkt
 • Predstavte vaše produkty
  novým zákazníkom
 • Zviditeľnite sa
  na slovenskom trhu
 • Merajte záujem
  o vaše produkty

Produkt Premium SK


Zaraďte sa medzi popredných dodávateľov z vášho odboru a získajte nových zákazníkov na Slovensku. Buďte vidieť na firemnom portáli Kompass a na lokálnych vyhľadávačoch.

Čo získate?


 • Predstavte vaše produkty na slovenskom trhu
 • Vytvorte vlastný firemný profil na portáli Kompass
 • Informujte o nových produktoch, strojovom vybavení, voľné kapacite pod.
 • Buďte vidieť na lokálnych vyhľadávačoch
 • Merajte návštevnosť vášho profilu a záujem o vaše produkty
 • Podpora
 • Nízka cena